0

Részösszeg: Ft


Nincsenek termékek a kosárban.

Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

1. Szerződő Felek és általános tudnivalók

1.1 A www.quickpower.hu honlapon („honlap” vagy “weblap”) elérhető quickpower webáruház („webáruház” vagy “webshop”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a webáruház, valamint a vásárlók webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg. A honlap és a webáruház tulajdonosa és üzemeltetője: VillTech-Plan Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 1.; adószám: 12662964-2-41). Az üzemeltető elérhetőségei: tel. +36 70 9405999, email info@quickpower.hu, levelezési cím 1033 Budapest, Huszti út 1. A webáruházat tulajdonos, mint Eladó az általa forgalmazott termékek interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A webshop működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A webáruházban  történő megrendelés esetén a Vásárló, mint Vevő elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF dokumentumot. A webáruházban Vásárlónak minősül az a személy, aki az interneten keresztül ad le megrendelést a www.quickpower.hu honlapon. A Vásárlók közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak.

1.2 Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon a webshopban történő vásárlással, valamint a megvásárolt termék átvételével kapcsolatban. Eladó szavatolja a webshopban szereplő termékfotók valódiságát és eredetét. Vásárló tudomásul veszi, hogy az értékesítési folyamatban Eladó által bevont harmadik fél is szerepel (pl.: banki fizetési szolgáltató vagy logisztikai partner), és ezen harmadik fél által végzett tevékenységek Eladó felelősségi körén kívül esnek.

1.3 A webáruház igénybevétele során Felek jóhiszeműen, kölcsönös együttműködésre törekedve járnak el. Aki cselekvőképességét illetően, vagy szándékosan a másik felet megtéveszti, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok közlése során félrevezeti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

1.4 A honlap használata önkéntes és díjmentes, azonban a webáruházban történő vásárlás, a megrendelés elküldése az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelt termékek Eladó székhelyén történő átvételére és/vagy kifizetésére nincs lehetőség. A megrendelt áruk teljes vételárának kifizetése és a szállítási, átvételi mód meghatározása kizárólag a webáruházban történő vásárlás során kiválasztható lehetőségek valamelyikén történhet. A webáruházban megrendelt termékek kiszállítását Eladó harmadik fél bevonásával kizárólag Magyarország közigazgatási határain belül teljesíti, ettől eltérő szállítási cím megadása automatikusan a megrendelés érvénytelenítését vonja maga után.

1.5 A honlap használata és/vagy a webshopban történő vásárlás során Eladó nem kéri a felhasználó/vásárló születési dátumának megadását, ugyanakkor Eladó felhívja a figyelmet az alábbiakra: a Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 14. életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.” A webshopban megrendelést leadó Vásárló kijelenti, hogy a megrendelés véglegesítésének időpontjában a 16. életévét betöltötte.

 

2.       Termékek

2.1 A webáruházban Eladó által forgalmazott termékek vásárolhatók meg elektronikus úton. A termékekről minden esetben valós termékfotók láthatók. Termékek jellege és felhasználási területük: mobileszközök (mobiltelefon, tablet, PDA, laptop, bluetooth hangszóró, MP3, MP4 lejátszó, kamera, stb.) energia ellátásához, feltöltéséhez, gyorstöltéséhez használatos töltők (hálózati töltő, vezeték nélküli wireless töltő, powerbank, kombinált powerbank vezeték nélküli wireless töltési lehetőséggel) és kiegészítők (kábel, töltőkábel, adatkábel).

2.2 A forgalmazott termékek csoportokba, kategóriákba rendezve találhatók. A csoporton belül minden termékről fotó és leírás található a fontosabb jellemzők feltüntetésével. A termék egységára magyar forintban értendő bruttó vételár. A szállítási költség -amennyiben van ilyen- szintén magyar forintban értendő bruttó ár és a megrendelési folyamat során a termék vételárától elkülönítve, egyértelműen kerül feltüntetésre. Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást megkapja.

2.3 Eladó minden vásárlásról, Vásárló által a megrendelési folyamat során a számlázási adatok résznél megadott adatok figyelembe vételével a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, és a számlát a megadott email címre megküldi.

 

3. Megrendelés

3.1 A webáruházban történő megrendelés során a Vásárló a megjelölt és vásárlói virtuális kosárba (kosár) helyezett árucikkek közül a honlap nyitólapjának alján elhelyezett Vásárlási tájékoztató menüpontban foglaltak szerint választja ki azon termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni.

3.2 A megrendelt árucikkek kiszállításának, kifizetésének és átvételének részletes feltételei a honlap nyitólapjának alján elhelyezett Fizetés és szállítás menüpont alatt találhatók.

3.3 A webáruházban történő vásárlás nem kötött regisztrációhoz. Ha első alkalommal vásárol a webáruházban, akkor a Vásárlónak a megrendelés elküldéséhez vagy regisztrálnia kell magát (lsd. 4. fejezet), vagy regisztráció nélkül a termékek kiválasztását követően kell megadnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. Amennyiben regisztrált, visszatérő vásárló, úgy a felhasználónév és a hozzátartozó jelszó megadásával kell bejelentkeznie. A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van a megadott adatai ellenőrzésére és/vagy módosítására. A megrendelést a Vásárlónak meg kell erősítenie, különös tekintettel az általa közölt adatok valódiságára, valamint az ÁSZF, vásárlási tájékoztató, szállítási- és fizetési tájékoztató nevű dokumentumokban foglaltak elolvasására és elfogadására.

3.4 A megrendelés elküldése az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Vásárló véglegesíteni szeretné megrendelését, úgy először nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

3.5 A megrendelés elküldése után Eladó emailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége vagy a szerződéses kötelezettségei alól. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek összegyűjtését, számlázását, csomagolását és -a választott fizetési mód függvényében- a szállítást végző cég felé történő átadását. Amennyiben Vásárló a banki előre utalással, vagy a bankkártyával előre fizetéssel történő fizetési lehetőséget választotta, akkor Eladó fenti folyamatokat csak a teljes vételár bankszámláján történő jóváírását követően kezdi meg.

3.6 Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. A távollévők között, elektronikus úton megkötött szerződés Felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését visszaigazolta. A szerződés nyelve magyar. Az elektronikus úton megkötött szerződést az Eladó nem iktatja, nem rögzíti, de a megrendelés adatait tárolja.

A szerződés utóbb a Vásárló megrendelését visszaigazoló email és a Szállítási értesítő alapján visszakereshető és hozzáférhető. A szerződés alapján Eladó eladja a megrendelt termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által megjelölt szállítási címre. A szerződés alapján a Vásárló köteles a megrendelt termékeket átvenni, valamint -utánvétes fizetési mód választása esetén- azok vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen pontban foglalt vásárlói kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.

 

4. Regisztráció

4.1 Amennyiben a Vásárló regisztrálni kíván a honlapon és/vagy regisztrált Vásárlóként kíván megrendelést leadni a webáruházban, elsődlegesen a Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell értelemszerűen kitöltenie. A webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli, vendégként történő vásárlásra is.

4.2 A regisztráció során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt található meg.

4.3 A sikeres regisztrációról a Vásárló automatikus visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre. Az Eladó a hibásan, hiányosan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül, hiányosan vagy félrevezetően megadott adatokból eredő téves teljesítésért, illetve Vásárló értesítése mellett jogosult a teljesítést megtagadni.

4.4 A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

 

5. Szállítás

5.1 A megrendelt termékek Eladó székhelyén történő átvételére és/vagy kifizetésére nincs lehetőség. Eladó a megrendelt termékeket harmadik féllel kötött szerződés alapján, a Magyar Posta Zrt. (“Magyar Posta” vagy “szállító”) közreműködésével szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. Eladó a sikeres teljesítés érdekében a szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást végző vállalkozás rendelkezésére bocsátja. Választható kézbesítési módok és rövid ismertetésük:

5.1.1 Házhoz kézbesítés (házhozszállítás): Vásárló által a megrendelés folyamán megadott szállítási címre történő csomag kézbesítési mód. Szállító a csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a csomag kézbesítése másodjára is sikertelen, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül. Amennyiben Vásárló utánvétes fizetési módot választott, akkor a teljes vételárat a kézbesítést végző személy részére kell megfizetni. A fizetés történhet készpénzzel, vagy a legtöbb esetben bankkártyával is.

5.1.2 Postán maradó kézbesítés: a Postán maradóként megrendelt küldemény esetében szállító a Vásárló mobiltelefonjára és/vagy email címére küldött üzenetben értesítést küld a csomag hozzáférhetőségéről és a 10 (tíz) napos átvételi határidőről. A Postán maradóként megrendelt küldemények átvétele a megjelölt posta nyitvatartási idejében lehetséges. Amennyiben Vásárló utánvétes fizetési módot választott, akkor a teljes vételárat a kézbesítést végző személy részére kell megfizetni. A fizetés történhet készpénzzel, vagy a legtöbb esetben bankkártyával is.

5.1.3 PostaPont átvételi pontokra kézbesítés: PostaPont-on történő átvétellel megrendelt küldemény esetében szállító a Vásárló mobiltelefonjára és/vagy email címére küldött üzenetben értesítést küld a csomag hozzáférhetőségéről és a 10 (tíz) napos átvételi határidőről. A csomag átvétele MOL helyszínek esetén a hét minden napján, Coop üzletek esetén hétfőtől szombatig lehetséges. Amennyiben Vásárló utánvétes fizetési módot választott, akkor a teljes vételárat a kézbesítést végző személy részére kell megfizetni. A fizetés történhet készpénzzel, vagy a legtöbb esetben bankkártyával is.

5.1.4 Csomagautomatába kézbesítés: Automatára címzett küldemény esetén szállító Vásárló mobiltelefonjára és/vagy email címére üzenetet küld a csomag érkezéséről és az átvételi határidőről, ami az üzenet kézbesítését követő 2 (két) munkanap. A legtöbb automata a hét minden napján, 0-24 órában hozzáférhető. A csomag az üzenetben kapott azonosító kóddal, várakozás nélkül kivehető az automatából. Amennyiben a csomag árufizetés szolgáltatással (utánvéttel) került megrendelésre és feladásra, akkor a csomag átvételéhez a címzettnek az automatánál bankkártyával kell rendeznie az árufizetés összegét. A küldemény rekesze a fizetést követően nyílik. Ha a csomagot a 2 (két) munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postára. Ekkor a címzett sms-ben és/vagy email-ben újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és azt meddig veheti át (Eladó megjelölése szerint 10 (tíz) munkanap áll rendelkezésére).

5.2 Eladó a beérkezett és visszaigazolt megrendelés alapján legkésőbb 3 (három) munkanapon belül megkezdi a megrendelt termékeket tartalmazó csomag összeállítását. Eladó az elkészített csomagot átadja a Magyar Posta részére, aki azt lehetőség szerint az átvétel napját követő két munkanapon belül kézbesíti a Vásárló által a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre (lsd. 5.1.1), vagy szállítja el a Vásárló által kiválasztott Átvételi Pontra (lsd. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4). Amennyiben Vásárló a banki előre utalással, vagy a bankkártyával előre fizetéssel történő fizetési lehetőséget választotta a megrendelés során, akkor Eladó fenti folyamatokat csak a teljes vételár bankszámláján történő jóváírását követően kezdi meg.

5.3 Házhozszállítás esetén a csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl a vele egy háztartásban élő hozzátartozói jogosultak. Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. Az Eladó, illetve a szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

5.4 A házhozszállítás során a Magyar Posta a csomag kézbesítését legfeljebb kétszer kísérli meg. Ha a csomag kézbesítése másodjára is sikertelen, úgy csak a postai értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül.

5.5 Átvételi Pontokra történő szállítás esetén (lsd. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4) a Magyar Posta a Vásárló részére szöveges értesítést (sms és/vagy email) küld arról, hogy a csomag az Átvételi Pontra megérkezett. Az Átvételi Pontokon az értesítés elküldésétől számított 10 (tíz) munkanapon keresztül veheti át a Vásárló, vagy meghatalmazottja a csomagot. A jelen pont szerinti szöveges értesítést a Magyar Posta a Vásárló által Eladó webáruházában a személyes adatai körében megadott mobiltelefonszámra/email címre küldi meg.

5.6 A Vásárló köteles minden tőle elvárhatót megtenni a megrendelt termékek átvétele érdekében. Ha a Vásárló mégis elmulasztja az 5.4 és az 5.5 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos határidőben is átvenni a csomagot, úgy Eladó jogosult a Szerződéstől elállni és a keletkezett költségeinek Vásárló általi megtérítését kezdeményezni. Eladó a Vásárló által megadott email címre küldött elektronikus levélben küldi meg elállásra vonatkozó nyilatkozatát.

5.7 Szállítással kapcsolatos kérdések vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a (1) 767-8282 telefonszámon.

5.8 Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt termékekkel és a kiszállított termékekkel. Probléma esetén a Vásárlónak egy (1) munkanapon belül fel kell venni az Eladóval a kapcsolatot, és a probléma rövid leírását elküldeni az info@quickpower.hu címre a hiba elhárítása érdekében. Eladó köteles a jelzett hiba lehető leggyorsabb kijavítására, és erről Vásárlót tájékoztatni a Vásárló által a megrendelés folyamán megadott email címre küldött levélben. Hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt Vásárló köteles aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.9 A szállítási díj jelenleg egységesen bruttó 1999 Ft, függetlenül a Vásárló által választott kézbesítési módtól és a magyarországi szállítási címtől. Eladó köteles a mindenkori bruttó szállítási díjat egyértelműen feltüntetni Vásárló részére a webáruházban történő vásárlás során.

 

6. Fizetés

6.1 Vásárló a megrendelési folyamat során köteles kiválasztani a fizetési módok egyikét, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása után Felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő. Választható fizetési módok és rövid ismertetésük:

6.1.1 Előre fizetés banki átutalással: Vásárló átutalja Eladó bankszámlájára a megrendelés véglegesítésénél feltüntetett teljes vételárat. Utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a megrendelés azonosító számát. Jelen fizetési mód választása esetén Eladó nem jogosult semmilyen további költség feltüntetésére és/vagy számlázására.

6.1.2 Előre fizetés bankkártyával vagy Barion tárcával: bankkártyával történő előre utalás a Barion Payment Zrt. pénzügyi szolgáltató internetes felületén történik. Jelen fizetési mód választása esetén Eladó nem jogosult semmilyen további költség feltüntetésére és/vagy számlázására.

6.1.3 Utólagos árufizetés (utánvét) szolgáltatás: Vásárló a megrendelt termékek átvételekor köteles a teljes vételárat megfizetni. A fizetés történhet készpénzzel vagy bankkártyával. Csomagautomatába történő utánvétes kézbesítési mód választása esetén a fizetés csak bankkártyával lehetséges (lsd. 5.1.4). Jelen fizetési mód választása esetén Eladó egységesen bruttó 399 Ft utánvét szolgáltatási díjat számít fel, amely független a Vásárló által kiválasztott kézbesítési  módtól. Eladó köteles a mindenkori bruttó utánvét szolgáltatási díjat egyértelműen feltüntetni Vásárló részére a webáruházban történő vásárlás során.

6.2 A teljes vételárat Eladó köteles a webshopban történő vásárlás folyamán egyértelműen feltüntetni és a számlán azonos módon szerepeltetni. A teljes vételár tehát a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek árának, a szállítási díjnak, és az utánvét szolgáltatás -amennyiben van ilyen- díjának összege. Eladó egyéb költséget nem számít fel.

6.3 A számla eredeti vásárlói példányát Eladó a kiszállítással egyidejűleg kézbesíti a csomagban és/vagy küldi meg elektronikus úton a Vásárló által megadott email címre.

 

7. Elállási jog

7.1 Amennyiben Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül, úgy jogában áll a csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási jog kizárólag írásban gyakorolható, Eladó székhelyére címzett postai levélben, vagy az info@quickpower.hu címre küldött emailben.

7.2 Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a 7.1 pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és igazolható módon vissza kell küldenie Eladó székhelyére. A megrendelt termék visszaküldésének határideje a 7.1 pontban meghatározott elállási nyilatkozat emailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött elállási nyilatkozat Eladó általi kézhezvételétől számított tizennégy (14) nap.

7.3 Elállási nyilatkozat minta megtalálható Eladó honlapján. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a Fogyasztó Vásárló elállási jogát melyik megrendelt termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a megrendelés egyedi azonosítója nem áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a megrendelés azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog egyéb nyilatkozatminta alapján is gyakorolható (pl.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével), de ebben az esetben is fel kell tüntetni a fentiekben részletezett adatokat.

7.4 A Fogyasztó Vásárló elállása esetén a megrendelt termékek Eladóhoz történő visszajuttatásának teljes költsége a Fogyasztó Vásárlót terheli. A visszaküldött termék teljes vételárát Eladó legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. Eladó a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a megrendelt terméket vissza nem kapja.

7.5 Eladó követelheti a szükséges használatot meghaladó használatból, sérülésből, rongálásból eredő értékcsökkenés  megtérítését Fogyasztó Vásárlóval szemben. Ilyen jellegű esetleges követelését Eladó köteles Fogyasztó Vásárló részére írásban jelezni a visszajuttatott termékek átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül .

 

8. Kellékszavatosság

8.1 Eladó a webshopban megvásárolt termékek után hibás teljesítés esetén kellékszavatossággal tartozik Vásárló felé. A kellékszavatossági jogok érvényesítésére a Ptk. 6:159.§-ában foglalt rendelkezések irányadóak. A jogosultat a következő jogok illetik meg:

8.1.1 választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

8.1.2 az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A jogosult a választott kellékszavatossági jogról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.2 Kellékszavatossági jogokat az a Vásárló is érvényesíthet, aki nem minősül fogyasztónak. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el.

8.3 Ha a Fogyasztó Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a forgalmazóval szemben, akkor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Amennyiben Eladó a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltakkal összhangban álló módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát).

8.4 Fogyasztó Vásárló és Eladó közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

8.5 Nem számít bele az elévülési időbe a javításnak, cserének az a része, amely alatt jogosult a terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

8.6 A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

8.7 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a termék meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

8.8 Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó Vásárló és Eladó közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

9. Termékszavatosság

9.1 Termékszavatossági igény szempontjából a Ptk. 6:168. § szerint terméknek minősül Eladó által Fogyasztó Vásárlónak eladott ingó dolog.

9.2 Termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.3 Termékszavatossági igény szempontjából gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.4 A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;vagy
  2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

9.5 Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

9.6 A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.7 A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

9.8 A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának igazolt átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 

10. Jótállás

10.1 Eladó jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A kormányrendelet mellékletében felsorolt, Fogyasztó Vásárló és Eladó közötti szerződés keretében eladott, főszabály szerint 10000 Ft eladási ár feletti új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában hibás teljesítés esetén a Fogyasztó Vásárló a jótállási időn belül jótállási igényt érvényesíthet az Eladóval szemben.

10.2 A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A jótállásból eredő jogokat a termék tulajdonjogának igazolt átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállás kötelezettjével szemben.

10.3 A 10.1 pontban hivatkozott kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama 1 (egy) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

10.4 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a kormányrendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Ha a jótállás kötelezettje jótállási kötelezettségének a jogosult felhívására nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 (három) hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási határidő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

10.5 A jótállás időtartama alatt Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

10.6 Eladó köteles a 10.1 pontban hivatkozott kormányrendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikkel együtt jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

10.7 A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát). Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

10.8 A 10.1 pontban hivatkozott kormányrendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben.

 

11. Igénybejelentés

11.1 Amennyiben Fogyasztó Vásárló a 8., 9. és 10. fejezetben részletezett valamely igényét érvényesíteni kívánja, úgy a Fogyasztó Vásárló és Eladó közötti szerződés keretében eladott termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: NGM rendelet) foglaltakat kell alkalmazni. Az NGM rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

11.2 Eladó a fogyasztó által bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti: a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) a fogyasztó által jótállási igénye alapján érvényesíteni kívánt jogot, g) a jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. Ha a vállalkozás jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztónak rendelkezésére kell bocsátani. Ha a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról -az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is- 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

11.3 Eladó a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságnak bemutatni.

11.4 Az igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelmi törvény szerinti panasznak.

11.5 Kijavítás vagy csere iránti igény esetén a vállalkozásnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni: a) az igény bejelentésének és a kijavításra vagy cserére történő átvételnek az időpontját, b) a hiba okát és a kijavítás módját, vagy a cserét c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

 

12. Panaszkezelés

12.1 A Vásárló az Eladó hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti Eladót:

12.1.1 Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 1.

12.1.2 email: info@quickpower.hu

12.2 Eladó a hatáskörén kívül eső kérdések és esetleges panaszok esetén is megtesz minden tőle elvárható dolgot annak érdekében, hogy Vásárló megnyugtató választ kapjon kérdésére és/vagy panaszára.

12.3 Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy Eladó részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát Eladó elektronikus úton megküldi Vásárló részére.

12.4 Vásárló álláspontja szerint Eladó által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra Eladó azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

12.5 Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt, vagy a Vásárló panasza elutasításra került, vagy Eladó a panaszkezelés során megsértette a Vásárló számára biztosított jogokat, akkor a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről. Bővebb tájékoztatás a www.panaszrendezes.hu oldalon található.

 

13. Adatvédelem

13.1 A személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Nyilatkozat megtekinthető a weblap alján található ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt.

13.2 A webáruház internetes oldalán való regisztrációra és/vagy megrendelésre az Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében, annak elfogadása esetén kerülhet sor.

 

14. Vegyes rendelkezések

14.1 Eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF, valamint bármely egyéb dokumentum (pl.: szállítási feltételek) egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et, és bármely egyéb dokumentum Eladó a honlapon legkésőbb a hatálybalépés napján köteles közzétenni. A módosítás a már visszaigazolt megrendelésekre nem érvényes.

14.2 Bármely olyan feltételt semmisnek kell tekinteni, amely a Vásárlóra nézve kedvezőtlenebb, mint a törvényben, rendeletben meghatározott jogai. Ilyen esetben az adott törvény, rendelet rendelkezései az irányadóak.

14.3 Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a weblap és webshop teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a weblap tulajdonosán kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Eladó e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

14.4 Eladó kizárja a felelősségét minden, a weblapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, vírusfertőzések, és ezekből eredő esetleges meghibásodások esetén.

14.5 Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, amit az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés határidőben-, vagy teljes egészében történő teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

14.6 Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy vagy csoport által valamely látogató és/vagy Vásárló rovására történt csalás miatt.

14.7 Eladó honlapja https: biztonsági tanúsítvánnyal ellátott és vírusvédelem alatt áll. Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó weblapja és webshopja bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

 

15. Hírlevél

15.1 Eladó a honlapon lehetőséget biztosít hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásra. A szolgáltatás önkéntes és díjmentes. A hírlevélre történő sikeres feliratkozásról Eladó automatikus email üzenetet küld. Eladó a hírlevélre feliratkozott Vásárlóknak a későbbiekben email üzenetet küldhet aktualitásokról, akciókról, hírekről. A hírlevél szolgáltatás bármikor, közvetlenül a honlapon lemondható.

 

Az ASZF letöltése pdf formátumban.